Correus

L’Oficina de Correus a més d’enviar cartes té servei de fax i de fotocòpies.
Adreça: 
Plaça de Pep Ventura,1
Tel. i Fax: 972 25 65 39

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h i dissabte de 9.30 a 13.00 h.

Es poden adquirir segells als estancs i a algunes llibreries de venda de postals.