La Ciutadella De Roses

La Ciutadella de Roses, una fortalesa del segle XVI construïda en un paratge que allotja les restes de les antigues ciutats grega, romana i medieval, ofereix amplis espais i racons recollits per celebrar tot tipus d’esdeveniments. L’atmosfera relaxant, les vistes i el marc monumental, així com les possibilitats culturals (museu, exposicions temporals, visites guiades, visites de nit, etc. ) fan del lloc un espai singular especial.

CAPACITAT Teatre Escola Banquet Còctel
Pati d'armas 30.000 30.000 2.000 4.000
Església 200m2 150 150 100 150
Arsenal 150m2 100 100 60 100
Explanada Pou 1.500m2 600 500 400 800

Tags


Compartir